Skip to main content
Hội thảo tập huấn chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi cho hội viên nông dân năm 2024

Tân Văn tổ chức Hội thảo tập huấn chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi c

Hội đồng nhân dân xã Tân Văn tổ chức kỳ họp thứ chín, kỳ họp chuyên đề

     

Hội cựu chiến binh xã Tân Văn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024

Ngày 8 tháng 4 năm 2024, Hội cựu chiến binh xã Tân Văn đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.

Xã Tân Văn tổ chức Lễ Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN XÃ TÂN VĂN NĂM 2023

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023

Đảng ủy xã Tân Văn tổ chức tổng kết công tác năm 2023

 

Hội người cao tuổi và Hội liên hiệp phụ nữ tổng kết công tác Hội năm 2023

 

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Tân Văn tổ chức hội nghị lần thứ mười khoá 17 nhiệm kỳ 2019-2024.

 

THẠCH ĐEN SẢN PHẨM OCOP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN VĂN

        Thạch đen Bình Gia đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh Lạng Sơn vào năm 2021.

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About