Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

1. Đ / c Hoàng Thị Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ xã.

Điện thoại: Cơ quan: Cơ quan 02533834173; Di động: 0364743468

Email: hoangnganmttq@gmail.com

2. Đ / c Hoàng Thị Cầm – Chủ tịch Hội LHPN xã.

Điện thoại: Cơ quan: ...................; Di động: 0346916072

Email: hoangcamtanvan@gmail.com

3. Đ / c Hoàng Văn Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân.

Điện thoại: Cơ quan:  Cơ quan 02533834173; Di động: 0976099664

Email:hoangtambg@gmail.com

4. Đ/c Nông Ngọc Thị - Chủ tịch Hội CCB xã.

Điện thoại: Cơ quan:Cơ quan 02533834173; Di động: 0365056386

Email:nongngocthi1979tv@gmail.com

5. Đ/c Hoàng Văn Quyết – Bí thư Đoàn thanh niên xã.

Điện thoại: Cơ quan: Cơ quan 02533834173; Di động: 0977073777

Email: hoangquyettv25@gmail.com

 

About