Skip to main content

Hội cựu chiến binh xã Tân Văn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024

Ngày 8 tháng 4 năm 2024, Hội cựu chiến binh xã Tân Văn đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.

ccb

Tham dự hội nghị có:

 • Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện;
 • Lãnh đạo xã Tân Văn;
 • Các ban, ngành, đoàn thể xã;
 • Ban chấp hành Hội CCB xã;
 • Chi hội trưởng và hội viên tiêu biểu trong xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã:

 • Thống nhất đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.
 • Trong giai đoạn này, phong trào đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến từng chi hội, hội viên. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
 • Khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua.
 • Xác định phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua giai đoạn 2024-2029.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội CCB xã Tân Văn đã nhấn mạnh:

 • Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu là một phong trào có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên CCB; đồng thời là động lực thúc đẩy các hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gương sáng của các thế hệ đi trước; đổi mới nội dung, phương thức thi đua; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; tạo điều kiện cho các hội viên tham gia thi đua một cách sôi nổi, hiệu quả.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần động viên cán bộ, hội viên CCB xã Tân Văn tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

                                                                                                          Người đưa tin: Hội cựu chiến binh xã Tân Văn

About