Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

    1. Vị trí địa lý
Xã Tân Văn là một xã nằm ở phía Nam của huyện Bình Gia, cách trung tâm huyện 10km. 
Phía Bắc giáp: TT Bình Gia, huyện Bình Gia;
Phía Đông giáp: Xã Hồng Thái huyện Bình Gia;
Phía Nam giáp: Xã Lương Năng, huyện Văn Quan;
Phía Tây giáp: Xã Bắc Sơn, xã Hưng Vũ huyện Bắc Sơn;
Tổng diện tích tự nhiên của xã Tân Văn 3.988,09 ha. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 499,62 ha chiếm 12,53% (Diện tích đất trồng lúa 210,51 ha chiếm 5,28%; diện tích đất trồng cây hàng năm khác 213,25 ha chiếm 5,35%) đất lâm nghiệp 1.609,86 ha). 
    2. Cơ sở hạ tầng, dân cư
Trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư của nhà nước cùng với sự nỗ lực của nhân dân, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang (trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn, trạm y tế, trường học, đường giao thông, các công trình thủy lợi .v.v), cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu, vật chất tinh thần của nhân dân góp phần tích cực trong việc vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Toàn xã có 13 thôn với 1.074 hộ, dân số 4.096 người, có 4 dân tộc: Tày, Nùng, kinh, Dao cùng nhau chung sống, trong độ tuổi lao động 1.923/2.941 người chiếm 65,38%. Đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 96,1%, số hộ phi nông nghiệp có 3,9%.

About