Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

1. Đ/c Nông Duy Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã.

Điện thoại: Cơ quan: 02533834173; Di động: 0964877779

Email: duynghiadutv@gmail.com

2. Đ/c Nông Ngọc Hoan - Phó Bí thư Thường Trực Đảng Ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Điện thoại: Cơ quan: 02533834173; Di động: 0977807343

Email: Nongngochoandutv@gmail.com

3. Đ/c Hoàng Thị Ngân - Phó Bí thư Đảng Ủy xã.

Điện thoại: Cơ quan 02533834173; Di động: 0364743468

Email: hoangnganmttq@gmail.com

4. Đ/c Hoàng Văn Thư - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Điện thoại: Cơ quan 02533834173; Di động: 0364743468

Email: hoangthutv75@gmail.com

About