Skip to main content

XÃ TÂN VĂN THÀNH LẬP ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA THI ĐẤU KÉO CO, ĐOÀN DIỄU HÀNH TẠI ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN BÌNH GIA LẦN THỨ IX NĂM 2022

                                                                                  đại hội

Ngày 18, 19/4/2022 Ủy ban nhân dân xã Tân Văn thành lập đoàn tham gia thi đấu kéo có 15 vận động viên tham gia và 32 người tham gia Diễu hành tại Đại hội thể dục thể thao huyện Bình Gia lần thứ IX năm 2022, góp phần vào sự thành công của Đại hội, nhầm phát huy phong trào tập luyện và nâng cao thể chất của các tầng lớp nhân dân.

                                                                                      đại hội thể dục thể thao