Skip to main content

💐 💐𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐱ã 𝐓â𝐧 𝐕ă𝐧 𝐭ổ 𝐜𝐡ứ𝐜 𝐋ễ 𝐫𝐚 𝐦ắ𝐭 𝐋ự𝐜 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐀𝐍𝐓𝐓 ở 𝐜ơ 𝐬ở 𝐯à 𝐩𝐡á𝐭 độ𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢ể𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐋𝐮ậ𝐭 𝐂ă𝐧 𝐜ướ𝐜 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑.

 

🌸 Chiều ngày 01/7/2024 UBND Xã Tân Văn Tổ chức thành công Lễ Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023. Hội nghị có sự tham gia của hơn 50 đại biểu, đặc biệt là 12 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 36 thành viên tại các thôn trên địa bàn xã Tân Văn. 

tntn

🌸 Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở là cánh tay nối dài của lực lượng Công an, làm nòng cốt trong xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn quyết tâm không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng Công an xã thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn, tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

th

💐Phát biểu và giao nhiệm vụ tại buổi Lễ ra mắt  đồng chí Hoàng Kim Hữu - Chủ tịch UBND xã Tân Văn đã chỉ đạo giao nhiệm vụ yêu cầu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành, đặc biệt là cụ thể hoá các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, quyết định quy định về chế độ, chính sách, tiêu chí, tiêu chuẩn lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở, bảo đảm trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho lực lượng này đi vào hoạt động hiệu quả, phát huy được ngay tác dụng vào công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở góp phần củng cố nền an ninh Nhân dân, thể trận an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

tn

 💐 Đồng thời tại buổi lễ Đồng chí Hoàng Tiến Huy - Trưởng Công ăn xã Tân Văn đã tóm tắt quá trình phát triển của Luật Căn cước qua đó phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023, 10 điểm mới của Luật Căn cước cho các vị đại biểu và bà con nhân dân trên toàn địa bàn.

                                                                              Đưa tin: Công an xã Tân Văn

About