Skip to main content

VƯỜN MẪU MÁC CA ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ

Thực hiện theo Hướng dẫn số 124/HD-VPĐP, ngày 09/7/2021 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về thực hiện xây dựng “Vườn mẫu” và Quy trình công nhận Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Văn bản số 1116/UBND-NN, ngày 19/7/2021 của UBND huyện Bình Gia về tổ chức thực hiện xây dựng “Vườn mẫu” trên địa bàn huyện Bình Gia, cũng như sự chỉ đạo hướng dẫn kịp thời từ các phòng chuyện môn của huyện. UBND xã đã vận động hộ gia đình ông Nông Văn Viên, thôn Kéo Coong đăng ký tham gia xây dựng Vườn mẫu từ năm 2021. Qua xem xét đối chiếu với các tiêu chí vườn Mác ca của Ông Nông Văn Viên có đủ các điều kiện để thực hiện với diện tích 7.080 m2, gia đình đã cơ bản áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khâu sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm; sản phẩm có khả năng nhân rộng để hình thành vùng hàng hóa tập trung, sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao; vườn cơ bản thường xuyên được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp đủ điều kiện xây dựng Vườn mẫu như:

          - Có sơ đồ quy hoạch và thực hiện bố trí trồng cây Mác ca trong vườn hộ được UBND xã xác nhận.

          - Có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc, bảo quản và chế biến sản phẩm.

          - Sản phẩm từ vườn: Hộ gia đình có ký cam kết với UBND xã về sản xuất sản phẩm an toàn, khi cung cấp sản phẩm ra thị trường đủ điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định; Sản phẩm có khả năng nhân rộng để hình thành vùng hàng hóa tập trung, sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao.

          - Về môi trường - cảnh quan: Vườn thường xuyên được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp (không có diện tích bỏ hoang hoặc cây tạp); Có hệ thống thoát nước thải đảm bảo hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, thực hiện đúng các quy định về xử lý chất thải rắn, rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm từ vườn.

          - Về thu nhập: Trong năm 2021 thu hoạch từ Vườn có diện tích  7.080 m2  thu được trên (520 kg hạt Mác ca sau khi đã sơ chế), bán ra thị trường cho thu nhập đạt trên 100 triệu đồng.

                                                             Vườn mẫu

          Do đó trong đầu năm 2022 vườn Mác ca của Ông Nông Văn Viên đã được UBND huyện công nhận đạt các tiêu chí là vườn mẫu, qua đó làm địa điểm để bà con nhân dân trong xã học hỏi kinh nghiệm, Góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng tập trung, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. Đóng góp vào việc thực hiện các chỉ tiêu về thu nhập trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

 

          Người đưa tin: Hoàng Công Như, Công chức Địa chính –NN-XD và MT