Skip to main content

Uỷ ban nhân dân xã Tân Văn triển khai phong trào mặc quần áo truyền thống của dân tộc Tày, Nùng.

           Thực hiện chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện Bình Gia về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân xã Tân Văn đã triển khai phong trào mặc quần áo truyền thống của dân tộc Tày, Nùng.

dt

Mục đích của phong trào:

 • Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng.
 • Giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng.
 • Góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho nhân dân xã Tân Văn.
 • dt

   

Phạm vi triển khai:

 • Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã Tân Văn.

Nội dung triển khai:

 • Khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân mặc quần áo truyền thống của dân tộc Tày, Nùng trong các dịp lễ Tết, hội hè, đình đám, đám cưới.
 • Tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá trang phục truyền thống của dân tộc Tày, Nùng.
 • Hỗ trợ các hộ gia đình có điều kiện khó khăn trong việc may vá, sửa chữa quần áo truyền thống.
 • dt

   

Khuyến khích:

 • Các cơ quan, đoàn thể, nhà trường trên địa bàn xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng.
 • Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp kinh phí để hỗ trợ phong trào.
 • dt

   

Uỷ ban nhân dân xã Tân Văn tin tưởng rằng, với sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, phong trào mặc quần áo truyền thống của dân tộc Tày, Nùng sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho nhân dân xã Tân Văn.

                                                                    Người đưa tin: Nguyễn Thị Lam, Công chức Văn hoá - Xã hội

About