Skip to main content

Tuyên truyền luật an toàn giao thông

           Hưởng ứng tháng An toàn giao thông, đẩy mạnh phong trào Cổng trường an toàn, và phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường.

                                                                                          tn
           Ngày 28/9/2022 Đoàn Thanh Niên xã Tân Văn, Trường THCS Tân Văn,  Công An huyện Bình Gia, Công An xã Tân Văn phối hợp tổ chức buổi Ngoại khóa An toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường,  để phổ biến Luật ATGT, Phòng chống bạo lực học đường, giao thông an toàn đến với tất cả học sinh nhà trường. 

                                                                                          tn
           Qua đây giúp các em học sinh hiểu rõ và sẽ chấp hành tốt Luật ATGT, luôn tham gia giao thông an toàn và văn minh, có lối sống trong sáng lành mạnh, ứng xử học đường phù hợp với chuẩn mực đạo đức, lối sống.

                                                                        Đưa tin: Đoàn Thanh niên xã Tân Văn

About