Skip to main content

Trường MN Tân văn hưởng ứng mặc Trang Phục dân tộc

💐Trang phục truyền thống, không chỉ mang nét đậm đà bản sắc dân tộc, mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của từng dân tộc.
💐💐 Trường MN Tân văn hưởng ứng mặc Trang Phục dân tộc. Các trang phục Tày, Nùng... với chất liệu chàm là màu đặc trưng trong trang phục và góp phần làm phong phú các nét đẹp văn hóa của các dân tộc Tày, Nùng...trên địa bàn Huyện Bình Gia.🌸🌸🌸

mn

                                                                                  Đưa tin: Trường Mầm Non Tân Văn

About