Skip to main content

TRƯNG BÀY SẢN PHẨM TẠI HỘI HÁNG PÒ, XÃ THIỆN THUẬT, HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN

Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 03/5/2022 Ủy ban nhân dân xã Tân Văn tham gia 2 gian hàng trưng bày tại Hội Háng Pò, xã Thiện thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Có 34 sản phẩm được trưng bày như Trang phục dân tộc Tày, Nùng, đàn tính và các sản phẩm nông sản đặc trưng trên địa bàn xã.

                                                                               trưng bày sản phẩmtrưng bày