Skip to main content

Thôn Nà Dài, xã Tân Văn tổ chức ra quân đầu xuân làm Thủy lợi, đường Giao Thông

                                                         Đường giao thông

Ngày 25/02/2022 thôn Nà Dài đã huy động nhân dân ra quân đầu xuân Nhâm Dần để triển khai nạo vét mương, tu sửa các đập thủy lợi nhỏ để chuẩn bị cho gieo trồng vụ  Đông xuân, tập chung làm đường bê tông vào nhà văn hóa thôn tổng chiều dài 37m, trong đó nhà nước hỗ trợ 3 tấn xi măng, nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu tổng trị giá: 5.700.000 đồng với tổng số công lao động là 93 công. Hiện nay con đường đã hoàn thành và đưa vào quản lý, sử dụng.

Người đưa tin: Hoàng Thị Lam, Công chức Địa chính - Xây dựng

About