Skip to main content

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

             Thực hiện chương trình công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2022. Đoàn TNCS HCM xã Tân Văn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Với sự tham gia học tập của 40 Đoàn Viên.

                                                                                           tn                                                                                                 

                                                                                                        Đưa tin: Đoàn thanh niên xã Tân Văn

About