Skip to main content

DÂN QUÂN XÃ TÂN VĂN THAM GIA HUẤN LUYỆN THỰC BINH DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện Bình Gia về việc diễn tập Phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Bình Gia năm 2022.

Căn cứ Kế Hoạch số 554/KH-BCH ngày 29/7/2022 của Ban CHQS huyện Bình Gia về việc huy động lực lượng dân quân làm tốt công tác chuẩn bị thực hện phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Bình Gia năm 2022; tình hình thực tế nhiệm vụ diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Bình Gia năm 2022.

                                                                     qp

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết, kế hoạch của các cấp về tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của tầng lớp nhân dân triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập đúng ý định của Ban Tổ Chức diễn tập huấn luyện, sát thực tế, đạt kết quả cao. Ban CHQS xã Tân Văn đã huy động Trung Đội Dân Quân cơ động xã Tân Văn, quân số 28 đồng chí, tham gia xây dựng thao trường thực binh phòng cháy, chữa cháy rừng tại xóm Khuôn Lòa, thôn Kéo Coong, xã Tân Văn.

                                                                qp

 

                                                     Người đưa tin: Nguyễn Văn Tiệp:  CHT Ban CHQS xã Tân Văn

About