Skip to main content

Hiệu quả từ Mô hình trồng cây Thanh long ruột đỏ

Trong  những năm gần đây nhận thấy quả thanh long ruột đỏ có năng suất và hiệu quả kinh tế cao, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Nà Vước, xã Tân Văn đã mạnh dạnh chuyển đổi diện tích 2500m2  đất nương bãi kém hiệu quả từ trồng ngô sang trồng hơn  600 gốc Thanh long ruột đỏ.  Từ khi thực hiện đến nay mô đã bắt đầu cho thu hoạch được được 2 đến 3 năm, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Nhận thấy Thanh long ruột đỏ  có năng suất và lại được người tiêu dùng ưa chuộng .

hnd

Mô hình trồng cây Thanh long ruột đỏ tại xã Tân Văn

Cây Thanh long phù hợp với điều kiện khí hậu và đất của địa phương nhận thấy thuận lợi từ hiệu quả  một số hộ nông dân trong thôn đã cùng bắt tay vào thực hiện và nhân rộng  thành mô hình trồng cây Thanh Long ruột đỏ để mô hình mang lại hiệu quả cao, các hộ nông dân đã chuẩn bị đất, trụ bê tông, lựa chọn cây giống, tổng chi phí ban đầu từ 20 đến 30 triệu đồng . Cây Thanh long ruột đỏ là cây dễ trồng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh, tuy nhiên, khoản đầu tư ban đầu là tương đối lớn như giống, trụ bê tông sau đó hằng năm có thể cắt cành để giâm làm giống cho các vụ tiếp theo. Một năm cây cho thu hoạch liên tục 5 tháng, sản lượng tăng dần theo năm, tuổi thọ cây từ khi trồng là được 25 đến 30 năm tùy theo công chăm sóc, giá trung bình từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình thu nhập  khoảng 45 đến 70 triệu đồng. Sản phẩm chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng bán lẻ trong thị trường huyện tỉnh.

hnd


Sản phẩm thanh long

Nhằm nhân rộng mô hình cũng như việc đưa cây Thanh long ruột đỏ trở thành vùng trồng trên địa bàn thôn xã đã phối hợp với các cơ quan đơn vị cấp trên tổ chức tập huấn thăm quan học tập kinh nghiệm cho các hộ nông dân tham gia thực hiện. Qua đó các hộ đã tham gia thành lập nhóm Tổ hợp tác trồng cây Thanh long trên địa bàn gồm 15 hộ với diện tích 3ha, sản phẩm đã đạt chứng nhận VietGap được cấp tem mác theo quy định.

 

                                                        Người thực hiện: Hoàng Văn Tâm- CT Hội ND xã

About