Skip to main content

CÔNG AN XÃ TÂN VĂN VỚI CÔNG TÁC HÒA  GIẢI TẠI CƠ SỞ

 

          Thực hiện chương trình công tác năm, công tác đảm bảo an ninh trật tự , công tác hòa giải tại cơ sở. Công an xã Tân Văn đã tham mưu cho cấp ủy đảng , chính quyền,  phối kết hợp cùng Ủy ban măt trận tổ quốc xã phối hợp với các ban nghành đoàn thể nắm trắc địa bàn và bám sát vào các chương trình kế hoạch trong năm để tham gia tuyên truyền và công tác hòa giải tại cở sở . Trong năm 2021 công an xã  đã phối hợp tham gia hòa giả thành công 16 vụ tranh chấp đất rừng, ruộng nương … bằng 16 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. Tạo sự tin tưởng an tâm cho bà con yên tâm lao động sản xuất. Đóng góp vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã

                                                         Hòa giải

          Người đưa tin ; Đồng chí Hoàng Tiến Huy, trưởng công an xã .

About