Skip to main content

LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM 2024


           Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2024; tiếp tục thực hiện công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.  

CTCT


✍️✍️Ngày 03/05/2024, Đoàn xã Tân Văn mở lớp học lớp cảm tình đoàn năm 2024 cho 6 Đội viên ưu tú thuộc Trường Trung Học cơ sở Tân Văn đễ sẵn sàng kết nạp những thanh niên ưu tú vào tổ Đoàn từ đó tiếp tục bồi dưỡng đội viên trưởng thành có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, lao động, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở để làm nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.✍️✍️

                                                       Người đưa tin: Hoàng Văn Quyết, Bí thư thanh niên xã

About