Skip to main content

Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng xã Tân Văn

         Ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, Lạng Sơn diễn ra Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng xã Tân Văn.

dc

Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của:

 • Đại diện lãnh đạo:

  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

  • Huyện ủy, UBND huyện Bình Gia.

  • Các ban, ngành, đoàn thể xã Tân Văn.

 • Hạt nhân văn nghệ của các thôn xã Tân Văn.

 • dc

   

Mục đích của hội nghị:

 • Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng.

 • Hướng dẫn thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng.

 • Truyền dạy các loại hình dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, nghi lễ truyền thống của dân tộc Tày, Nùng.

Nội dung chính của hội nghị:

 • Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình văn hóa, văn nghệ tại xã Tân Văn.

 • Giới thiệu mô hình Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng.

 • Hướng dẫn thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng.

 • Truyền dạy các loại hình dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, nghi lễ truyền thống của dân tộc Tày, Nùng.

 • dcdc

   

Hội nghị đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với sự tham gia tích cực của các đại biểu. Các đại biểu đã được truyền đạt đầy đủ nội dung của hội nghị, được hướng dẫn cụ thể về cách thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng, được truyền dạy các loại hình dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, nghi lễ truyền thống của dân tộc Tày, Nùng.

dc

 

dcdc

Tin tưởng rằng mô hình Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng sẽ được triển khai hiệu quả tại các thôn xã Tân Văn, huyện Bình Gia, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho nhân dân địa phương.

 

                                                             Người đưa tin: Nguyễn Thị Lam, Công chức Văn hoá - Xã hội

About