Skip to main content

Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân xã Tân Văn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

         Sáng ngày 25-7-2023, tại Hội trường Nhà văn hoá xã, HĐND xã Tân Văn khóa XX khai mạc kỳ họp thứ 6. Kỳ họp diễn ra trong thời gian 01 buổi. Tham dự kỳ họp có tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện ứng cử tại xã Tân Văn, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban, ngành trên địa bàn xã và 21/21 đại biểu HĐND xã.

hd

          Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ông Nông Ngọc Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị các đại biểu HĐND xã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu và đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp.

            Kỳ họp xem xét 06 tờ trình của Ủy ban nhân dân xã và các Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã;

          Tại kỳ họp, không khí thảo luận của các đại biểu HĐND xã và phần tiếp thu, ghi nhận, trao đổi của các ngành diễn ra sôi nổi trên tinh thần trách nhiệm. Kỳ họp đã thông qua 06 dự thảo Nghị quyết với sự nhất trí cao của các đại biểu HĐND xã.

            Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Nông Ngọc Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận sự đóng góp trách nhiệm của đại biểu HĐND xã, các Ban HĐND xã, sự phối hợp chặt chẽ của UBND xã, sự chuẩn bị chu đáo của Văn phòng HĐND & UBND xã…, Ông Nông Ngọc Hoan đề nghị HĐND xã, Thường trực HĐND xã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND xã đã thông qua tại kỳ họp.

                                                Người đưa tin: Nguyễn Thị Lam, Công chức Văn hoá - Xã hội

 

About