Skip to main content

Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày cao điểm ’’  Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính’’.    
 Ngày 11/8/2023 Đoàn Thanh Niên xã hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa cấp xã.

dtndtn

                                                                                                                            Đưa tin: Đoàn Thanh niên xã Tân Văn

About