Skip to main content

Đoàn xã Tân Văn phối hợp với Trường THCS Tân Văn tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Quốc lộ 1B trên địa bàn xã.

🌟🌟Ngày 24/11/2023, Đoàn xã Tân Văn phối hợp với Trường THCS Tân Văn tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Quốc lộ 1B trên địa bàn xã.🌳🌳

đtn


☘️☘️Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 50 học sinh của trường đã tham gia, được chia thành 2 nhóm nhỏ. Các em đã tích cực thu gom rác thải, túi ni lông, các loại vật dụng vứt bừa bãi trên đường.☘️☘️

dtn


☘️☘️Hoạt động vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Quốc lộ 1B trên địa bàn xã Tân Văn là một hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh và người dân trên địa bàn xã. Đây là một hoạt động cần được duy trì và phát huy trong thời gian tới.☘️☘️

                                                              Đưa tin: Đoàn Thanh niên xã Tân Văn

About