Skip to main content

Đoàn Thanh Niên xã Tân Văn đã tổ chức thành công hoạt động "Ngày Chủ Nhật Xanh" với chủ đề "Chung tay gìn giữ di tích Thẩm Hai - Thẩm Khuyên".

🌳🌳Nhằm hưởng ứng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, Đoàn Thanh Niên xã Tân Văn đã tổ chức thành công hoạt động "Ngày Chủ Nhật Xanh" với chủ đề "Chung tay gìn giữ di tích Thẩm Hai - Thẩm Khuyên".🌳🌳

vs


🌿🌿Hoạt động diễn ra vào ngày 26/05/2024 thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Các bạn đã nhiệt tình dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải tại khu di tích.🌿🌿
🍂🍂Đây là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan khu di tích Thẩm Hai - Thẩm Khuyên, đồng thời thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xã Tân Văn trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử.
"Ngày Chủ Nhật Xanh" là hoạt động thường xuyên của Đoàn Thanh Niên xã Tân Văn. Trong thời gian tới, Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh - sạch - đẹp.

vsvs


"Ngày Chủ Nhật Xanh" là hoạt động ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Đoàn Thanh Niên xã Tân Văn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để xây dựng quê hương ngày càng xanh - sạch - đẹp.🍂🍂

                                                                            Người đưa tin: Hoàng Văn Quyết, Bí thư Đoàn TN xã

About