Skip to main content

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Tân Văn năm 2023


            Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2023, tại xã Tân Văn, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bình Gia tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã năm 2023. Dự, chỉ đạo có đồng chí Lương Trương Đạt, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập huyện. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

qpqp


         Trong hai ngày diễn tập chiến đấu, đã thể hiện tốt về năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác tham mưu phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể trong xử trí tình huống về quốc phòng, an ninh theo kịch bản diễn tập. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tại xã Tân Văn đã hoàn thành tốt, đảm bảo về nội dung, thời gian, chất lượng, các thành viên trong khung diễn tập có tác phong nghiêm túc; ý thức kỷ luật cao, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ. Quá trình diễn tập chiến đấu sát với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 

qpqpqpqp


              Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng hiệp đồng, tổ chức chỉ huy của các ban, ngành, đoàn thể ở xã khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, rút kinh nghiệm quá trình vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các văn kiện chiến đấu, kế hoạch chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, có 3 tập thể và 6 cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích trong cuộc diễn tập chiến đấu xã Tân Văn trong khu vực phòng thủ năm 2023.

                                                  Người đưa tin: Nguyễn Thị Lam, công chức Văn hóa - Xã hội 

About