Skip to main content

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH PHẦN VIỆC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Thực hiện công văn số 03 ngày 20 tháng 2 năm 2022  của Hội LHPN xã Tân Văn về việc đăng ký công trình phần việc thiết thực ý nghĩa lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII  nhiệm kỳ 2022-2027.

 Ngày 06 tháng 3 năm 2022 Hội LHPN xã huy động các chị em Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã và các hội viên phụ nữ hai thôn tham gia  trồng mới đường hoa tại khu dân cư kiểu mẫu thôn Kéo Coong và Thôn Bản Đao, tổng số chị em tham gia là 120 chị với 03 ngày công.

Khi đường hoa đã hoàn thiện chị em đã chẻ rào để rào hai bên đường bảo vệ cho cây hoa, gồm có hoa ngũ sắc 500 cây và 2.000 cây chuỗi ngọc. Tổng số chiều dài của đường hoa của 02 thôn là 800 mét.

                                                                           Hội phụ nữ

Người đưa tin: Hoàng Thi Cầm - CT Hội Phụ Nữ