Skip to main content

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Tân Văn nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 21/3/2022 Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Văn, huyện Bình Gia tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Duy Nghĩa Huyện Ủy viên- Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch UBND xã Tân Văn; có đ/c Nguyễn Kim Chính- Chủ Tịch Hội CCB huyện, đ/c Nông Ngọc Long phó Chủ Tịch Hội CCB huyện Bình Gia đến dự vag chỉ đạo Đại hội, các đ/c nguyên là Chủ Tịch, phó chủ Tịch Hội CCB các thời kỳ, các đ/c là UVBCH khó VI và đại biểu 13 chi hội tiêu biểu đại diện cho 236 hội viên CCB trong toàn hội dự đại hội.

                                                                  đại hội CCB

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Hội CCB xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội đạt được nhiều kết quả quan trọng: Trong đó Hội đã tích cực, chủ động tập trung vào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Vị trí của Hội ngày càng được khẳng định, tín nhiệm của hội viên được nâng lên: có 2 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy đảng, 5 hội viên là đại biểu HĐND xã đạt 2,0%, tham gia BCH Đảng bộ xã 02 đ/c đạt 18,18%, Bí thư chi bộ thôn 6đ/c đạt 2,54% Trưởng Ban công tác Mặt Trận 5 đ/c đạt 2,11%, % đ/c làm trưởng thôn, 7d/c thôn đội trưởng, 4 đ/c công an viên. Công tác phát triển hội viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 31 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 236 hội viên, sinh hoạt ở 13 chi hội. Kết quả đánh giá, phân loại hằng năm 13 chi hội đều đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đạt trên 86% trở lên, không có chi hội yếu kém; hội viên gương mẫu đạt từ 85-90% trở lên, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa trên 96%, tăng 4,2% so với năm 2017, hội viên gương mẫu chiếm 97,3%...
Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay toàn Hội
  còn có 02 hộ CCB nghèo 0,86%, hộ cận nghèo 36 hộ chiếm 15,25% gia đình hội viên có đời sống khá đạt 75,4%; tăng 8,5% so với đầu nhiệm kỳ;  Phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng, đã đóng góp 1.055 ngày công lao động, hộ hội viên hiến đát làm đường là 15 hộ hiến trên 1.015m2 đất làm đường nội đồng, đường liên thôn nội bản
Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã đề ra các giải pháp trong công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cuủa nhà nước; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu; chung tay phòng, chống dịch Covid-19; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế...

                                                            Đại hội

Ngày 21 tháng 03 năm 2022 Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB xã khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội CCB huyện gồm 9 đồng chí chính thức, 1 đồng chí dự khuyết. Trong phiên họp Ban Chấp hành Hội CCB xã lần thứ nhất đã bầu BTV, bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội, bầu Ban kiểm tra và trưởng Ban kiểm tra, đồng chí Nông Ngọc Thị tái cử chức Chủ tịch Hội, đồng chí La Văn Thành chúng cử chức Phó chủ tịch Hội./.

                                                      đại hội                                                   Người đưa tin: Nông Ngọc Thị, Chủ tịch Cựu chiến binh