Skip to main content

THÔNG BÁO SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ HẾT HIỆU LỰC

Thông báo Kể từ ngày 01/01/2023, SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ hết hiệu lực. Đề nghị công dân khi giải quyết những vẫn đề liên quan đến sổ hộ khẩu khi giải quyết công việc cá nhân, không phô tô sổ khổ khẩu  để chứng thực. Khi người dân thực hiện thủ tục hành chính cần đến các thông tin về cư trú thì đến công an xã để lấy giấy xác nhận thông tin về cứ trú.

TPTP

                                                                                    Người đưa tin: Triệu Thị Thu, Công chức TPHT

About