Skip to main content

HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN XÃ TÂN VĂN NĂM 2023

 

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4/2023, UBND xã Tân Văn tiến hành tổ chức Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Văn.

qsqs

Tham gia huấn luyện có 64 đồng chí cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động và dân quân tại chỗ từ năm thứ hai đến năm thứ tư trên địa bàn xã.

qs

Xã Tân Văn: Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023 - Ảnh 1.

Các đại biểu dự khai mạc huấn luyện

Phát biểu khai mạc huấn luyện, đồng chí Nông Duy Nghĩa, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chính quyền địa phương xã luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân nói chung và dân quân cơ động, dân quân tại chỗ nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đợt này chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Ban Tổ chức, mệnh lệnh cán bộ chỉ huy các cấp, thực hiện đúng thời gian, giờ giấc, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

qs

Đồng chí Hoàng Văn Quyết - Bí thư Đoàn thanh niên, Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự xã phát động phong trào thi đua, tiến hay ký kết giao ước thi đua trong công tác huấn luyện với các nội dung như: Huấn luyện theo phương châm  "Cơ bản, thiết thực, chất lượng, sát với thực tế địa phương"; huấn luyện lý thuyết đi đôi với thực hành; Chấp hành nghiêm kế hoạch và tiến trình biểu huấn luyện; giáo viên lên lớp có đủ vật chất, giáo án, huấn luyện đúng nội dung giáo án đã được phê duyệt, chiến sĩ dân quân chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật trong huấn luyện, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, không xảy ra tai nạn mọi lúc, mọi nơi, không để hư hỏng mất mát vũ khí, hoa màu của nhân dân, chấp hành nghiêm chỉ thị cấp trên; kết thúc huấn luyện phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt từ 75-80% trở lên.

qs

Xã Tân Văn: Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023 - Ảnh 2.

 

Đ/c Nông Duy Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã trực tiếp truyền đạt nội dung huấn luyện chính trị trong thời gian huấn luyện 7 ngày (đối với chiến sĩ dân quân tại chỗ) và 12 ngày (đối với Tiểu đội dân quân cơ động); các chiến sĩ được huấn luyện 02 nội dung chính trị và quân sự.

qs

Trong đó, nội dung huấn luyện chính trị do 02 đồng chí chính trị viên và chính trị viên phó ban CHQS xã truyền đạt, với 02 chuyên đề là: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

qsqs

Nội dung huấn luyện quân sự do Ban Chỉ huy quân sự xã truyền đạt bao gồm: Điều lệnh, đội hình, đội ngũ và huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ của dân quân. nội dung quân sự chung, điều lệnh đội ngũ;…

qsqs

Thông qua huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động, dân quân tại chỗ xã Tân Văn nắm chắc nhiệm vụ chính trị, công tác quân sự, quốc phòng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời có hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn./.

                      Người đưa tin: Nguyễn Văn Tiệp, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã Tân Văn

 

About