Skip to main content

Tổ chức cho các em học sinh lớp 9 ngày Về nguồn tại hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai

       Chiều 15/11/2023 Trường THCS Tân Văn tổ chức cho các em học sinh lớp 9 ngày Về nguồn tại hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai; tại đây các em được tìm hiểu, chăm sóc di tích khảo cổ Quốc Gia. Di chỉ hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai một địa chỉ du lịch về nguồn đầy thú vị cho du khách gần xa 

thcsththth

                                                                                                        Đưa tin: Trường THCS Tân Văn

About