Skip to main content
An ninh - Quốc phòng

Đồng hành với thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Chiều ngày 10/02/2022 Đoàn Thanh Niên xã Tân Văn phối hợp với HĐNVQS xã tổ chức thực hiện Gặp Mặt động viên cho 11 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 và trao những xuất quà nhằm khích lệ, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ gặp nhiều may mắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Subscribe to An ninh - Quốc phòng