Skip to main content
Trích yếu BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kết quả thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết Trung thu năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Tân Văn năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kết quả công tác hoạt động thư viện năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn xã Tân Văn năm 2022 - 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Tân Văn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Báo cáo Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành Nông Nghiệp và PTNT đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Báo cáo Khắc phục những hạn chế sau kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ Bí mật nhà nước trên địa bàn xã Tân Văn năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện, và kỳ họp thứ Sáu HĐND xã Tân Văn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Báo cáo

About